Medlemskap


Klubben
Velkommen som medlem i Hurum Golfklubb - HGK.
Det er hyggelig at du har valgt å bli medlem hos oss !

Vi gjør oppmerksom på at Hurum Golfklubb er et idrettslag som følger Norges Idrettsforbunds regelverk. I henhold til klubbens vedtekter (som bygger på idrettsforbundets standardregler og er godkjente av forbundet), er man medlem inntil man selv skriftlig (eller elektronisk) sier opp sitt medlemsskap. Dersom man ikke sier opp eller endre medlemskapet innen 31. desember er man forpliktet til å betale kontingent for samme kategori også for det kommende året. Å la være å betale kontingenten er altså IKKE en måte å melde seg ut av klubben på! Det samme gjelder i alle klubber.

For å bli registrert som medlem må du betale inn kontingent til Hurum Golfklubb , kontonummer : 1638.15.80044.
Dersom du ikke er medlem i HGK fra tidligere, trenger vi fødselsdato, adresse, telefon og mail adresse, samt bevis fra din tidligere hjemmeklubb at du har grønt kort/etablert hcp.

Hurum Golfklubbs medlemskontingenter 2018 :

Senior med rett til spill på banen kr 2900,-

Junior og unge, 13-21 år, alle rettigheter kr 1300,-

Junior ,under 12 år, alle rettigheter kr 100,-

Klubbmedlem, uten rett til spill på banen kr 1600,-

Kontigentene for 2017 er som følger :

Senior hel spillerett kr 2.900,-

Junior hel spillerett ( 12-19 år) kr 1.100,-

Ungdom / Student hel spillerett ( 20-21 år ) kr 1.300,- (I denne kategoriene ligger også studenter 21 - 28 år med årlig fremlegging av gyldig studentbevis.)

Junior hel spillerett (under 12 år) kr 400,-

Klubbmedlem, ingen spillerett kr 1.600,-
(Som klubbmedlem betaler du greenfee hver gang du spiller, med hel spillerett har du fritt spill på Myhrene gård hele sesongen)

Har du spørsmål rundt medlemskap, ta kontakt via post@golfhurum.no