Banesituasjonen!


Klubben
Årsmøtet vedtok at styret arbeider videre med å skaffe Hurum Golfklubb en bane å spille på etter 31.12.2018, som vedtatt i styremøte 22.08.2017.

Styrevedtaket er:
1. Primært ønsker vi å fortsette på Myhrene i en langsiktig leieavtale med Myhrene Gård Golfbane.

2. Sekundært må vi skaffe oss en samarbeidsavtale med en annen golfbane i nærområdet.

Til nå har baneeier ikke ønsket å forhandle med styret om videre drift for HGK på Myhrene etter 31.12.2018. Derfor har styret tatt kontakt med Kjekstad GK om mulig samarbeid dersom vi står uten bane på Myhrene ved årsskiftet».

Fra styret i HGK, 12.juni 2018
Siden ovennevnte vedtak ble fattet, har ingen endring skjedd.

Selv etter flere skriftlige henvendelser, vil ikke baneeier si noe om videre samarbeid før etter at hun har resultatene fra 2018 klar.

Dette er en uakseptabel situasjon for Hurum Golfklubb og våre medlemmer, som må ha en avgjørelse i god tid før årsskifte, da nåværende avtale opphører.

HGK arbeider videre med andre baner som vedtaket forlanger.

Om der er andre golfbaner, i tillegg til Kjekstad GK, i nærheten som kan tenke seg samarbeid med Hurum Golfklubb?

Ta kontakt snarest!


Banen.

Golfbanen på Myhrene har vært åpen siden 28. april. Den har holdt en bra standard med unntak av greenene som er vinterskadet og er nærmest uspillbare.
Tørke har i tillegg gjort situasjonen verre, og uten vanning fra baneeier, er utviklingen usikker. Broen over bekken på hull 1 er flomskadet og vi ber spillerne vise forsiktighet når de passerer.
               


Ha en god golfsommer!

Hilsen
Styret i HGK.