Banerapport 28 Juni 2018.


Banen
Spill på banen er for tiden ikke Hcp-tellende.


Det er nå 1 måned siden siste rapport og konklusjon er at det ikke er vesentlige forbedringer på greener. Minimalt med gress, store ujevnheter og sprekker. Nærbilder viser hull plugger med store åpne sprekker. Konklusjon er at det fortsatt ikke gjøres noe arbeid på greener som vanning, dressing eller fjerning av dødt gress. Greener er derfor fortsatt uspillbare i forhold til normalt spill med innspill, chipping og putting. Nærbilder viser det er praktisk umulig å putte en rett linje mot hullet. Hull 2 green har en liten tilvekst av gress. Fairways, tee’s og rough har bra standard.
Treningsgreen har samme dårlige standard
Dette er nok den dårligste sesongen siden starten av HGK og det ser også ut til at banen også har lite besøk og spill.
Bru på hull 1 er i ferd med å kollapse og begynner å bli farefull og gå over.
Sverre og Helge.