AVSLUTNING PÅ MYHRENE _ KLUBBMESTERSKAPENE 2018


Klubben
HGK mottok melding om at golfbanen blir nedlagt etter sesongslutt 2018. Styret har tatt beslutningen til etterretning, selv om det er trist etter 19 års samarbeid.

Banen er sterkt skadet, men vi vil arrangere Klubbmesterskapene (KM) som planlagt på banen. Se hvordan på Golf Box.

Siden dette er avslutningen på golfvirksomheten til Hurum Golfklubb på Myhrene , håper vi at så mange som kan melder seg på og deltar for å markere avslutningen.
Premier til alle, servering m.m.

Vi oppfordrer også medlemmer som ikke kan delta ,om å komme til avslutningen på konkurransene ca. kl 14.00 på søndag 26. august.

VEIEN VIDERE

Styret har etablert en «banegruppe» som skal gjennomgå tilbudet fra Kjekstad GK i første omgang. Gruppen skal møte ledelsen i klubben onsdag 5. september 2018 til forhandlinger om et eventuelt fremtidig samarbeid fra 1/1-2019.

Forhandlingsresultatet blir epostet til medlemmene og lagt fram for ekstraordinært årsmøte senere i høst.

Meld deg på til KM eller kom som tilskuer og deltaker på avslutningen på søndag 26. august 2018

Med vennlig hilsen for styret i HGK
Harald Arthur Bruland, Styreleder,

Turneringskomiteen og
Banegruppen.