Avtale mellom Hurum Golfklubb og Kjekstad Golfklubb.


Klubben
På årsmøtet 6. mars 2018 ble styret pålagt å skaffe en samarbeidsavtale med en annen golfbane i området.

Styret har inngått en avtale med Kjekstad Golfklubb som følger oppsummert

Avtale Mellom Hurum Golfklubb og Kjekstad Golfklubb er det i dag inngått intensjon om «Greenfeeavtale» for det tilfellet at golfbanedrift avvikles av baneselskapet på Hurum golfbane, om følgende hovedområder:
- Tilgang til Kjekstad Golfklubb sin 9-hullsbane
- Tilgang til Kjekstad Golfklubb sitt treningsfelt og drivingrange
- Tirsdagsarrangement/tirsdagstrening for seniormedlemmer
- Torsdagsarrangement/torsdagstrening for damer og herrer

(Se vedlagt pdf for hele avtalen)

Styret mener at dette er en god avtale og ser frem til spill på en av Norges beste golfbaner.
Myhrene Gård golfbane stenger 15. oktober 2018.

Styret i Hurum Golfklubb
Harald Arthur Bruland