Ekstraordinært årsmøte torsdag den 13.


Klubben
Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag den 13.12.2018 kl.18.00 på Hovenga, Klokkarstua

Se vedlegg