Lokale Regler


System
Lokale regler for Holmsbu Golfbane

1. Vannhinder er markert med gule staker. Sidevannshinder er markert med røde staker.

2. Banens ytre grenser OB / ute er markert med hvite staker.

3. Steiner i bunker er flyttbare hinder. Regel 24-1.

4. Faste vanningsanlegg er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

5. Merkestaker gule, røde, blå m/ hvit topp, blå er flyttbare hindringer. Regel 24-1.

6. Skilt på banen er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

7. Bakkemerker, søppelkasser og krakker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Avstandsmerking

1. Hullets lengde er målt fra avstandsmerke på tee til midt på green langs senter av kortklipt spillefelt.

2. Avstandsmerker er målt til midt på green i luftlinje.

3. Alle bakkemerker på spillefeltet er målt til senter av green.

150 meter er gul
100 meter er rød
50 meter er blå

Vi minner om følgende:
Blå staker med hvit topp er grunn under arbeid (GUR) og området har spilleforbud.
Kjør ikke traller over green, tee, eller mellom bunker og green.
Husk å bruk din greengaffel, banen vår trenger din omsorg